História

Spoločnosť Generica, spol. s r. o., bola založená v roku 1995 v Piešťanoch v Slovenskej republike. Cieľom bolo vytvorenie konzultačnej firmy, ktorá by sa zameriavala na poradenskú činnosť v oblasti doplnkov stravy. Tri roky od založenia spoločnosti však Generica rozšírila svoju činnosť taktiež na výrobu dietetických doplnkov.

V priebehu svojho pôsobenia pochopiteľne obohacovala spoločnosť Generica svoje výrobné portfólio, vďaka čomu sa môže v súčasnosti pochváliť uceleným sortimentom produktov. Postupovala od výroby základných foriem vitamínov a minerálov až po prípravky z rastlinných výťažkov, probiotiká a preparáty s vysokou pridanou hodnotou. V rámci skvalitňovania svojich produktov a rozširovania portfólia začala spoločnosť Generica aj úpravu vitamínových foriem. Spočiatku ponúkala iba šumivé tablety a tablety na cmúľanie. Dnes má v ponuke taktiež želatínové kapsuly, kvapky a masti. V blízkej budúcnosti plánuje spoločnosť začať výrobu zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov. Vďaka tomu bude portfólio produktov spoločnosti komplexne pomáhať pri udržaní vášho zdravia.

Dôkazom, že spoločnosť odvádza svoju vysokokvalitnú prácu s najväčšou možnou svedomitosťou a odbornosťou, je taktiež získanie niekoľkých významných certifikátov. Medzi ne patria napríklad certifikát podľa normy ISO 9001 a ISO 14001 z roku 2004 od certifikačnej spoločnosti Det Norske Veritas či certifikáty podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 od spoločnosti Lloyds Register Quality Assurance.

Potrebám, ktoré vyplývali z rýchleho rastu spoločnosti, bola priebežne prispôsobovaná aj organizačná štruktúra spoločnosti. Na základe toho sa rozhodla Generica založiť v roku 2007 v Maďarsku prvú dcérsku spoločnosť – Generica Medical, Budapest. Krátko nato, v roku 2010, k nej pribudla taktiež pobočka v Českej republike – Generica Bohemia.

Významným medzníkom pre ďalší rozvoj spoločnosti sa stal rok 2008. V rámci rozširovania spoločnosti sa totiž začala kontraktná výroba spolu so spoločnosťami Teva Pharmaceuticals, Zentiva a Valeant. Na sklonku roku 2011 dokončila Generica modernizáciu technologického vybavenia. Táto inovácia priniesla zrýchlenie a zefektívnenie predovšetkým v oblasti výroby moderných a vysokoúčinných vitamínových kvapiek. Firma v rámci obnovovania svojho vybavenia kládla dôraz na ochranu životného prostredia, po novom preto využíva vo výrobe slnečnú energiu. Svojím inovatívnym prístupom sa tak zaradila medzi európske špičky v odbore.

V súčasnosti je Generica najväčšou slovenskou spoločnosťou zameranou na výrobu dietetických doplnkov. Ponúkaný sortiment momentálne tvorí viac ako 60 rôznorodých prípravkov, ktoré sú pravidelne exportované taktiež do Českej republiky, Maďarska či Nemecka.