Riadenie kvality

V maximálnej možnej miere sa snažíme vyhovieť očakávaniam zákazníkov a plniť ich požiadavky.

Prevádzka je schválená a kontrolovaná Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky. Všetky výrobné procesy v našej firme prebiehajú v súlade s platnou legislatívou.

Aplikujeme požiadavky systému manažérstva kvality ISO 9001:2015, environmentu ISO 14001:2015 a bezpečnosti potravín ISO 22000:2005, HACCP. Ich plnenie pravidelne potvrdzuje, v rámci (re)certifikačných auditov, renomovaná spoločnosť LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance Limited).

Vďaka kvalifikovanému personálu a zavedenému certifikovanému systému HACCP, ktorý umožňuje identifikovať potenciálne nebezpečenstvá v procese výroby a eliminovať ich, sme schopní sa zaručiť za produkciu zdravotne bezpečných výrobkov.