Spoločenská zodpovednosť

Z hľadiska filozofie našej firmy sme rozhodnutí podporovať všetky aspekty programu spoločenskej zodpovednosti. Dobrovoľne integrujeme ekologické a sociálne ohľady do každej činnosti, ktorú vykonávame, a to vždy v súlade s platnou legislatívou. Svoje zásady a postupy navrhujeme takým spôsobom, ktorý zodpovedá etickým, sociálnym, ekologickým a zdravotným požiadavkám.